МОДУЛ 1: Синтез и изследване на нови материали

Координатор: Институт по Физикохимия, БАН

МОДУЛ 2: Анализ, реставрация, консервация на археологически и етнографски артефакти

Координатор: Национален археологически институт с музей, БАН

Консорциум