МОДУЛ 1: Синтез и изследване на нови материали

Координатор: Институт по Физикохимия, БАН

МОДУЛ 2: Анализ, реставрация, консервация на археологически и етнографски артефакти

Координатор: Национален археологически институт с музей, БАН

Консорциум

Вижте всички партньори, участници в проекта

 

 
Консорциум
Консорциум
Консорциум
ИОНХ-БАН
Консорциум
Консорциум
Консорциум
Консорциум
Консорциум
ХТМУ-Ламар
Консорциум
Консорциум
НАИМ-БАН
НИМ-ЦЛКР
ИЕФЕМ-БАН
Консорциум
Консорциум
Консорциум