ХТМУ-Ламар

Химикотехнологичен и металургичен университет, Лаборатория LAMAR ХТМУ – Ламар

Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) e основан  през 1953г. в отговор на нарастващата нужда от инженери за химическата и металургичната индустрии. Понастоящем, областите на специализация обхващат актуални направления, като нанотехнологии и наноматериали, биотехнологии и опазване на околната среда. Университетът разполага с 3 основни факултета и отделни обособени научно- изследователски звена, специализирани в областта на материалознанаието.

Лабораторията за изследване на авангардни материали (ЛАМАР) е интердисциплинарна изследователска лаборатория основана през 2005г. и утвърдена от Ректорския съвет през 2018 г. Като доказателство за успешното провеждане на научно-изследователските дейности може да се изброят част от успешно завършилите съвместни изследователски проекти:

Международни:

  • 03.2005 – 04.2009, EC 6fp IP NMP3-CT-2005-011783, “Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials, and new production processes and devices- MULTIPROTECT,
    Coordinator:.Leibnitz Institute for New Materials, Saarbrucken, Germany.
  • 12-2011-05.2014, 7fp Project 286605, SME 2011-OPV, ”Fabric structure for solar power generation – FABRIGEN, Coordinator: Inside2Outside Ltd., Cambridge,UK

Национални:

  • Multifunctional applications of composite graphene-quantum dots systems (MULTIGRAPH)-Съизпълнители, https://iees.bas.bg/bg
  • ФНИ- No. ДМ 19/6 (20.12.2017) – „Формиране на анодни оксидни и функционални покрития чрез алтернативни екологосъобразни методи върху алуминий и неговите сплави“ (Текущ).
  • ФНИ- No. ДН 19/1 (10.12.2017) «Метализиране на диелектрични материали от иновативни екологосъобразни електролити“ (Текущ).

Приносът на Лабораторията към ИНФРАМАТ се състои в провеждането на изследователски дейности, утвърждаване на наличната инфраструктура и представяне на останалите участници пред Национални и Международни научни и академични организации.

Контактно лице:

име: проф. д-р инж. Пламен Петков
тел.: 0898 985 559
еmail: p.petkov@uctm.edu
website: https://mmu2.uctm.edu/wwwlamar