НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА ИНФРАМАТ

 • Карина Ангелиева
  Заместник-министър на образованието и науката, Република България
 • Амелия Гешева
  Заместник-министър на културата, Република България
 • Д-р Лаура Еспозито
  Ръководител лаборатория в Института за наука и технологии на керамични материали, Фаенца, Италия
 • Д-р Яна Колар
  Изпълнителен директор на Консорциума за изследователска инфраструктура в Централна Европа (CERIC-ERIC), Триест, Италия
 • Проф. д-р Кирил Попов
  Професор в Института за наноструктурни технологии и анализи, направление Техническа физика, Университет Касел, Германия
 • Чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова
  Президент на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите (ИКОМ), София, България
 • Доц. д-р Тодор Чобанов
  Заместник-кмет на Столичната община по направление “Култура, образование, спорт и младежки дейности”, София, България