НАИМ-БАН

Национален археологически институт с музей – БАН НАИМ-БАН

НАИМ е създаден през 1948 г. като обединение на най-стария и голям музей (Народният музей, създаден през 1892 г.) и първия научен институт (1921 г.) в България. Понастоящем НАИМ е една от най-големите изследователски структури в областта на археологията в Европа. Базиран е в София, но има и филиали в Шумен и Велико Търново.

НАИМ извършва научно-изследователска работа в областта на археологическото културно наследство като има следните отговорности и постижения:

 • отговаря методически за археологическите проучвания в цялата страна,
 • издава разрешенията за спасителни теренни археологически проучвания и подготвя тези за редовни проучвания
 • провежда над 60% от археологическите проучвания в България
 • изпълнява археологическата част на най-големите национални и международни инфраструктурни проекти. Най-важните сред тях са проучванията по газопроводите Набуко, Балкански и Южен поток, газопроводни връзки със съседните държави; проучванията по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Хемус, Ниш-София, Гоце Делчев – Драма, Рудозем – Ксанти, Джебел – Маказа; ж.п. линията Пловдив – Свиленград; Софийския метрополитен.
 • НАИМ е водещ и при археологическите проучвания при реализация на най-големите частни инвестиционни проекти в добивната промишленост.
 • в научния архив на НАИМ се съхранява документацията от всички археологически проучвания в България
 • поддържа националния електронен регистър „Археологическа карта на България”
 • единствен провежда мащабни ГИС теренни проучвания в страната,
 • провежда геофизични археологически проучвания,
 • има най-добре оборудваната археологическа лаборатория в страната,
 • организира ежегодните задължителни национални археологически отчети, както и ежегодните национални археологически конференции
 • организира ежегодна изложба „Българската археология през…“

НАИМ участва в ИНФРАМАТ с оборудване и водещи изследователи с висока експертност в областта на изследването, диагностиката, консервацията и реставрацията на артефакти. Тези компетентности са тясно свързани с основните цели на ИНФРАМАТ.

Контактно лице:

име: доц. Христо Попов
тел.: 02 9882406, 02 9881473
еmail: director@naim.bg
website: http://www.naim.bg/