МОДУЛ 1: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Координатор: Институт по Физикохимия, БАН

МОДУЛ 2: ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И ЕТНОГРАФСКИ АРТЕФАКТИ

Координатор: Национален археологически институт с музей, БАН

Инфраструктурни възможности и услуги, предлагани от инфрамат