МОДУЛ 1: СИНТЕЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ МАТЕРИАЛИ

Координатор: Институт по Физикохимия, БАН

МОДУЛ 2: АНАЛИЗ, РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И ЕТНОГРАФСКИ АРТЕФАКТИ

Координатор: Национален археологически институт с музей, БАН

Инфраструктурни възможности и услуги, предлагани от инфрамат