Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата

Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата

Научната конференция ИНФРАМАТ 2022 под надслов Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата се проведе от 12 до 14 септември в Пловдив, хотел Империал.

На конференцията бяха представени актуални научни изследвания на партньорите на ИНФРАМАТ и на други научни организации, ползващи инфраструктурата и бяха показани някои от разширените апаратурни и методични възможности на разпределената инфраструктура.

В програмата на конференцията бяха включени 20 доклада, 38 постера в широк обхват от изследователски области и дискусия за бъдещото развитие на изследователската инфраструктура. Участваха 70 изследователи от 16 институции в страната и чужбина, сред които главният научен секретар на БАН проф. Нели Косева, управителят на Фонд Научни изследвания проф. Юрий Кълвачев и д-р Лаура Еспозито, чуждестранен член на Надзорния съвет на ИНФРАМАТ. Конференцията беше организирана от Института по физикохимия на БАН. Директорът проф. Богдан Рангелов откри събитието. Заключително обръщение  отправи главният научен секретар на БАН проф. Нели Косева, която подчерта интердисциплинарния характер на изследванията, задълбочаващото се сътрудничество между партньорите, както и големия потенциал на ИНФРАМАТ за устойчиво развитие.