Справочник ИНФРАМАТ 2022

ИНФРАМАТ е Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски), част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023).

Инфраструктурата интегрира изследователско оборудване и експерти от 16 образователни и изследователски институции, разпределени в два модула. Модул 1 разполага с уникални възможности за комплексно охарактеризиране на материали с приложения в разнообразни области на индустрията. В Модул 2 са групирани лаборатории за анализ, реставрация и консервация на археологически и етнографски артефакти. ИНФРАМАТ осигурява комплексни изследвания и с това ново качествено ниво за охарактеризиране на изучаваните материали и културни ценности.

Освен постигане на високо качество на научните изследвания в областта на новите материали и проучването на културни ценности, една от най-важните цели на ИНФРАМАТ е осигуряването на отворен достъп за учени от партниращи и външни академични институции, както и за широк кръг от потребители, работещи в сферата на индустрията или за опазване на културното наследство.

Настоящият Справочник дава възможност на заинтересованите потребители да се ориентират в богатия избор от услуги (инструментални изследвания и експертиза) със специализирано оборудване, които се предлагат от лабораториите на партньорите в ИНФРАМАТ. Той съдържа и редица примери за използване на предлаганите измерителни методи за характеризиране на разнообразни материали, изследвани за нуждите на индустриални и академични партньори и държавни институции, както и във връзка и с реставрация и опазване и на културни ценности.

Научната инфраструктура ИНФРАМАТ се финансира от Министерството на образованието и науката на Република България (Договори Д01-155/2018, Д01-284/2019, Д01-382/2020 и Д01-306/2021).