Обучение на студенти от УниБит

Физикохимични методи на изследване на културни и художествени ценности

17-19 април 2024 г.

Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев”, БАН

Специалност: Идентификация, автентификация и оценяване на културни и художествени ценности

С рентгенови и микроскопски методи са изследвани керамични и глинени артефакти, нови и стари монети, хоросан и мазилки от археологически обекти, металургична шлака от добив на желязо от римския период, естествени минерални образувания, стари книги и др.

Справочник ИНФРАМАТ 2022

Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата

Научната конференция ИНФРАМАТ 2022 под надслов Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата се проведе от 12 до 14 септември в Пловдив, хотел Империал.

На конференцията бяха представени актуални научни изследвания на партньорите на ИНФРАМАТ и на други научни организации, ползващи инфраструктурата и бяха показани някои от разширените апаратурни и методични възможности на разпределената инфраструктура.

В програмата на конференцията бяха включени 20 доклада, 38 постера в широк обхват от изследователски области и дискусия за бъдещото развитие на изследователската инфраструктура. Участваха 70 изследователи от 16 институции в страната и чужбина, сред които главният научен секретар на БАН проф. Нели Косева, управителят на Фонд Научни изследвания проф. Юрий Кълвачев и д-р Лаура Еспозито, чуждестранен член на Надзорния съвет на ИНФРАМАТ. Конференцията беше организирана от Института по физикохимия на БАН. Директорът проф. Богдан Рангелов откри събитието. Заключително обръщение  отправи главният научен секретар на БАН проф. Нели Косева, която подчерта интердисциплинарния характер на изследванията, задълбочаващото се сътрудничество между партньорите, както и големия потенциал на ИНФРАМАТ за устойчиво развитие.

Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата

снимка: marica.bg

От 12-ти до 14-ти септември, 2022г., в хотел „Империал“, Пловдив ще се проведе трета поредна научна конференция на ИНФРАМАТ 2022 под надслов Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата.

Конференцията има за цел да даде възможност за представяне на актуални научни изследвания на партньорите на ИНФРАМАТ и на други научни организации, ползващи инфраструктурата. Ще бъдат показани и някои от разширените апаратурни и методични възможности на ИНФРАМАТ. В конференцията ИНФРАМАТ 2022 са заявили участие близо 70 изследователи от 16 институции в страната и чужбина. В програмата на конференцията са включени 20 устни доклада и 38 постера в широк обхват от изследователски области.

Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата

Семинар „Инструментални методи и оборудване в помощ на проучването и опазването на културното наследство“

Семинар „Инструментални методи и оборудване в помощ на проучването и опазването на културното наследство“

Семинар „Инструментални методи и оборудване в помощ на проучването и опазването на културното наследство“

Семинар „Инструментални методи и оборудване в помощ на проучването и опазването на културното наследство“

Семинар „Инструментални методи и оборудване в помощ на проучването и опазването на културното наследство“