Обучение на студенти от УниБит

Обучение на студенти от УниБит

Физикохимични методи на изследване на културни и художествени ценности

17-19 април 2024 г.

Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев”, БАН

Специалност: Идентификация, автентификация и оценяване на културни и художествени ценности

С рентгенови и микроскопски методи са изследвани керамични и глинени артефакти, нови и стари монети, хоросан и мазилки от археологически обекти, металургична шлака от добив на желязо от римския период, естествени минерални образувания, стари книги и др.