Външни потребители на ИНФРАМАТ

От индустрията

 • Енергетика, металургия, машиностроене, транспорт
  1. АЕЦ „Козлодуй“
  2. Алрет ЕООД, София
  3. Асарел Медет, Панагюрище
  4. Балгериън Трак Сървиз-ООД
  5. Био Пауър Инвест ООД
  6. Брайко ЕООД, София
  7. Буллтек ООД, Пловдив
  8. Векатех ЕООД, Пловдив
  9. Виа комплект ООД, София
  10. ГАЛВАНОПРАКТИК СД, Панагюрище
  11. ГАЛВЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, Поморие
  12. Гарда-Ком ООД, София
  13. ДФ България ЕООД, Драгоман
  14. Електротехнология ООД, София
  15. Йонитех ООД, София
  16. Капрони АД, Казанлък
  17. Каси ЕООД
  18. КЕТ АД, София
  19. КРЕСТОНИ ГЛОБАЛ ЕООД, Асеновград
  20. КЦМ 2000 АД, Пловдив
  21. Магнум ЕООД
  22. РТ ПЛЮС ООД, Пловдив
  23. САМЕЛ 90 AД, Самоков
  24. Теси ООД
  25. Техкерамик-М, Мездра ООД
  26. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД, София
  27. Шети България ЕООД
  28. 26 май ЕООД, Благоевград
  29. GenCell Ltd, Петах Тиква, Израел
 • Електроника
  1. Мелексис България ЕООД
  2. Микрон 20 ЕООД
  3. Сенсата технолоджис, България
  4. BMS Production, София
  5. Deltacom Electronics Ltd., София
 • Химическа, фармацевтична и хранителна промишленост
  1. АЙЕКС ЕООД
  2. Адифарма ЕАД, София
  3. Балканфарма АД, Троян
  4. Девин ЕАД, София
  5. Драгънфлай Биосаянсес България ЕООД
  6. Екола ЕООД
  7. ИНТЕГРА Пластикс АД, София
  8. ИТД ЕООД, Съединение
  9. Купро 94 ООД
  10. Побелч-Гле ООД
  11. СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД
  12. Софарма АД Теразид ЕОД, София
  13. Фикосота ООД, Шумен
  14. Химконсулт ЕООД
  15. ХСХ Хеми ЕОД – София
 • Други
  1. Демакс-Холограми АД
  2. Институт по целулоза и хартия АД София (ИП-БАН)
  3. Магнус ЕООД, Шумен, (ИП-БАН)
  4. Юрий Гагарин АД – Пловдив, (ИП-БАН)
  5. ICREA, Барселона, Испания (ФзФ-СУ)

Държавни институции:

 1. ГД „Борба с организираната престъпност“ при МВР
 2. ГД „Национална полиция“ при МВР
 3. Министерство на културата
 4. Национална следствена служба
 5. Национален център по радиобиология и радиационна защита
 6. Специализирана прокуратура на Република Бългалия
 7. Токсикохимична лаборатория към Клиника по спешна токсикология, МБАЛ – ВМА

Музеи и др. културни институции

 1. Агенция на реставраторите
 2. Исторически музей „Велики Преслав“
 3. Исторически музей ,Свищов
 4. Исторически музей „Искра“, Казанлък
 5. Исторически музей, Тетевен
 6. Музей на Националната художествена академия
 7. Национален църковен историко-археологически музей
 8. Националната галерия Квадрат 500
 9. Националната художествена галерия
 10. НПМ „Шипка Бузлуджа“
 11. Пещера „Магурата“
 12. Регионален исторически музей, Разград
 13. Регионален исторически музей, Силистра
 14. Съюза на българските художници
 15. Църква „Успение на Св.Йоан Рилски»

Висши училища

 1. Аграрен университет, Пловдив
 2. Висше строително училище „Любен Каравелов“
 3. Медицински университет, София
 4. Медицински университет, Пловдив
 5. Медицински университет, Варна
 6. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София
 7. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 8. Русенски университет „А. Кънчев“, клон Разград
 9. Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Геолого-географски факултет
 10. Тракийски университет,-Стара Загора
 11. Университет по архитектура строителство и геодезия, София
 12. Университет „Проф. д-р Ас. Златаров“, Бургас
 13. Университет по хранителни технологии, Пловдив
 14. Университет, Никозия, Кипър
 15. Югозападен университет, Благоевград

Академични институти

 1. Институт по електроника – БАН
 2. Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика– БАН
 3. Институт за космически изследвания и технологии– БАН
 4. Централна лаборатория по обща екология – БАН
 5. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН
 6. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
 7. Институт по микробиология – БАН
 8. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН
 9. Институт по минералогия и кристалография
 10. Институт по зоология – БАН
 11. Институт по физика на твърдото тяло – БАН
 12. Институт по минералогия и кристалография – БАН
 13. Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници – БАН
 14. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, Селскостопанска академия
 15. Агробиоинститут – Селскостопанска академия