Представяния

Национална пътна карта за научна инфраструктура

Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)

Национална пътна карта за научна инфраструктура – Конференция, 17-18 ноември 2022 г., гр. Пловдив

ИНФРАМАТ В ИНТЕРВЮ ПО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО – 30.03.2021

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОДУЛ 1 – НАДЗОРЕН СЪВЕТ 23.03.2021

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОДУЛ 2 – НАДЗОРЕН СЪВЕТ 23.03.2021

Модул 1 – напредък 2019 г.

Модул 2 – напредък 2019 г.