Събития подкрепени от Инфрамат

ИНФРАМАТ – ден на отворените врати 2022, 04 юни

Изложба Време, материя и дух НАИМ, откриване 23.03.2022

Изложба, организирана от ИБЦТ-БАН – март, 2021

XIII Пролетен семинар Интердисциплинарна химия ИОМТ-БАН – юни, 2020

Изложба на ИБЦТ – юни, 2020

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ ИЕФЕМ – май, 2020

Ден на отворени врати ИФХ – октомври, 2019

Ден на отворени врати ИОМТ – юни, 2019

Нощ на учените ИЕФЕМ – 2019