Обновено оборудване

Финансирано по договорите на ИНФРАМАТ с МОН