Събития организирани от Инфрамат

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФРАМАТ – 2021 08-10.09.2021

СРЕЩА С НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ – 23.03.2021

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09.2020

Инфрамат предсtавя CERIC

Първа обща среща 2019 г.