Новопридобито оборудване

Финансирано по договорите на ИНФРАМАТ с МОН: Д01-155/2018, Д01-284/2019 и Д01-382/2020

НОВО ОБОРУДВАНЕ В ИОМТ-БАН

Нов газов хроматограф в ИК-БАН

НОВО ОБОРУДВАНЕ В НАИМ-БАН

Нова установка в ИОНХ-БАН

НОВО ОБОРУДВАНЕ В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

НОВА ЛАБОРАТОРИЯ В ИФХ-БАН

НОВО ОБОРУДВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Дооборудване на лаборатория в ИОМТ-БАН